media kontakt

Oferujemy wszechstronną usługę ilustrowania materiałami archiwalnymi filmów dokumentalnych, fabularnych, oraz programów telewizyjnych:

- udostępniamy bogate zbiory własne XX-wiecznych materiałów filmowych

- przeprowadzamy research w innych zbiorach archiwalnych

- przygotowujemy szczegółowy wybór materiałów

- wybrane archiwalia otrzymują metrykę historyczną


Nasza usługa może uwzględniać również:

- montaż, przekopiowania, przeformatowanie i korekcję jakościową materiałów archiwalnych

- ich opracowanie graficzne


Proponujemy też:

- wynajem sprzętu, ekipy zdjęciowej, oraz prace postprodukcyjne w różnym zakresie

Media Kontakt, ul. Wilcza 12 C, 00-532 Warszawa, tel. +48 22 627 28 31, fax. +48 22 622 60 13
design©pixele.net